Tuesday, 24 September 2013

ഇരുട്ടിന്റെ മകൾക്ക് ...

കുഞ്ഞേ ,,,
നീ  തെരുവിന്റെ  മകൾ ..
നീ  ഇരുട്ടിന്റെ  മകൾ ..

ആരാലും  പിച്ചിചീന്താൻ
വിധിക്കപ്പെട്ടവൾ ...
ഈ  കറുത്ത സമൂഹത്തിൽ ,
കറുത്ത  കണ്ണുകളുള്ള
കഴുകന്മാർ  ഉറ്റുനോക്കുന്നത്
കുഞ്ഞിളം മാംസത്തിലേക്ക്..
നിന്റെ  ചുറ്റിനും
ഏതോ  നിഴലുകൾ ...
നിന്നെ  പുതച്ചു  മൂടാൻ
കുറെ  കറുത്ത  അക്ഷരങ്ങളും ...
നീ  ജനിക്കേണ്ടായിരുന്നു ,,
മകളായി ...   അല്ല ,,,

തെരുവിന്റെ  മകളായി ..
ഇരുട്ടിന്റെ  മകളായി ..